انتخاب ۵ عنوان از کتب نشر انجمن در میان ۱۲ نامزد کتاب سال دفاع مقدس

عنوان از کتاب‌های منتشر شده توسط نشر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در میان ۱۲ نامزد شانزدهمین دوره جایزۀ کتاب سال دفاع مقدس توسط داوران این ...

 عنوان از کتاب‌های منتشر شده توسط نشر انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در میان ۱۲ نامزد شانزدهمین دوره جایزۀ کتاب سال دفاع مقدس توسط داوران این ...

پیشنهاد سر دبیر

به گزارش روابط عمومی روایت فتح ، سوگواره "رکعت به رکعت عاشقی" تولید نمایشی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس دهه اول محرم الحرام سال جاری توسط سیاوش طهورث و با شیوه ای نو به صورت تلفیقی و ترکیبی متشکل از پرده...