به گزارش روابط عمومی شهرک سینمایی :

تصاویر برگزیده شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس :

روابط عمومی شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس تصاویر منتخبی را از شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس منتشر نمود .

پیشنهاد سر دبیر

به گزارش روابط عمومی روایت فتح ، سوگواره "رکعت به رکعت عاشقی" تولید نمایشی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس دهه اول محرم الحرام سال جاری توسط سیاوش طهورث و با شیوه ای نو به صورت تلفیقی و ترکیبی متشکل از پرده...